Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

EKSPORT TOWARÓW

3 grudnia 2012

Obowiązki podatkowe i celne w przypadku kradzieży eksportowanego towaru

148

Sprzedaliśmy towar odbiorcy z Ukrainy. Nasza spółka organizowała transport i, w oparciu o wystawioną fakturę, dokonała odprawy eksportowej (posiadamy komunikat IE599), jednakże na terytorium Ukrainy towar został skradziony. Fakt ten zgłoszono na policji. Kontrahent nie przyjmie od nas żadnej faktury za tę dostawę. Jak mamy skorygować tę sprzedaż? Co z odprawą celną?

ODPOWIEDŹ

Przedmiotową sprzedaż należy skorygować w miesiącu jej rozliczenia. Natomiast odprawy celnej nie można anulować.  

UZASADNIENIE

Aby móc ocenić prawidłowo przedstawiony stan faktyczny należy odpowiedzieć na pytanie, czy w opisanej przez Państwa sytuacji doszło do odpłatnej dostawy towarów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

W myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług eksport towarów jest jedną z czynności opodatkowanych tym podatkiem (art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług). Zgodnie z art.2 pkt 8 ustawy o VAT przez eksport towarów rozumie się potwierdzony przez urząd celny wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej w wykonaniu czynności określonych w art.7, jeżeli wywóz jest dokonywany przez dostawcę lub na jego rzecz lub, z pewnymi wyjątkami, przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz. Zgodnie z art.7 ust.1 ustawy o VAT natomiast przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Z pytania wynika, że to Państwa firma organizowała transport. Jest to bardzo istotne, gdyż w przypadku handlu międzynarodowego warunki dostawy określają reguły dostawy towaru od sprzedawcy do odbiorcy. W tym przypadku należy posłużyć się Międzynarodowymi Regułami Handlu zwanymi Incoterms (International commercial terms). Incoterms wykorzystywane są do podziału kosztów transakcji i transportu oraz odpowiedzialności pomiędzy sprzedawcę i kupującego. Incoterms określają też która strona ponosi ryzyko związane z towarem w czasie transportu oraz kiedy to ryzyko przekazane jest ze sprzedawcy na kupującego. Przekazanie ryzyka oznacza moment sprzedaży.

W przedstawionym stanie faktycznym Państwa firma organizowała transport, a więc towar został sprzedany na warunkach lncoterms DDU tj. „Dostawa, cło nieopłacone” (określa warunki dostawy, w których sprzedawca jest odpowiedzialny za cały transport aż do miejsca określonego przez nabywcę i sprzedawca pokrywa wszystkie koszty za wyjątkiem cła w kraju odbiorcy) lub Incoterms DDP tj. „Dostawa, cło opłacone” (określa warunki dostawy, w przypadku których wszystkie koszty i całe ryzyko związane z dostawą towarów jest ponoszone przez sprzedawcę i sprzedawca opłaca również wszystkie cła i podatki, włącznie z tymi które powstają w kraju odbiorcy). Warunki DDU i DDP wskazują, że ryzyko przekazane jest w momencie udostępnienia towaru nabywcy we wskazanym przez niego miejscu. Oznacza to, iż d...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę