Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , KONTROLE I POSTĘPOWANIA PODATKOWE

2 stycznia 2012

Od 1 stycznia 2012 roku możliwa rejestracja VAT w „jednym okienku”

185

Od 1 stycznia 2012 roku przedsiębiorcy rejestrujący działalność gospodarczą w urzędach gmin będą mogli do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) dołączyć zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne VAT-R. Zmiana ta została wprowadzona ustawą z dnia 13 maja 2011 roku o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011r., Nr 131, poz. 764).

Podstawowym obowiązkiem spoczywającym na podatniku VAT, zarówno czynnym, jak i zwolnionym, jest obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (dalej u.p.t.u.). W myśl art. 96 ust. 1 u.p.t.u., w zasadzie wszyscy podatnicy VAT są obowiązani przed dniem wykonania pierwszej czynności opodatkowanej złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. Na skutek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika oraz potwierdza na formularzu VAT-5 jego zarejestrowanie. Wydanie takiego potwierdzenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 170zł.

Od 1 stycznia 2012 roku obowiązuje przepis art.25 ust.5a ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z którym do wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca może dołączyć z...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę