Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , KONTROLE I POSTĘPOWANIA PODATKOWE

2 stycznia 2012

Od 1 stycznia 2012 roku możliwa rejestracja VAT w „jednym okienku”

260

Od 1 stycznia 2012 roku przedsiębiorcy rejestrujący działalność gospodarczą w urzędach gmin będą mogli do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) dołączyć zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne VAT-R. Zmiana ta została wprowadzona ustawą z dnia 13 maja 2011 roku o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011r., Nr 131, poz. 764).

Podstawowym obowią...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź