Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KONTROLE I POSTĘPOWANIA PODATKOWE

2 stycznia 2012

Ogólne interpretacje prawa podatkowego, wydawane na wniosek podatnika

188

Od 1 stycznia 2012 Minister Finansów ma obowiązek wydawania interpretacji ogólnych na wniosek podatnika.

Od 1 stycznia 2012 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 16 września 2011 roku o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 232, poz. 1378), w której to w art. 9 dokonano znaczącego rozszerzenia treści i zakresu art. 14a Ordynacji Podatkowej.

W nowelizacji tej bardzo wyraźnie została uregulowana kwestia występowania przez podatnika z wnioskiem do Ministra Finansów o wydanie interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego w sytuacji niejednolitego stosowania przepisów przez organy podatkowe czy też organy kontroli skarbowej. Do 31 grudnia 2011 roku podatnicy mogli składać do Ministra Finansów wnioski o wydanie interpretacji ogólnej lecz wnioski te nie były wiążące dla Ministra.

Od 2007 roku wydanych zostało zaledwie 28 takich interpretacji. Po 1 stycznia 2012 roku wydanie takiej interpretacji będzie dla Ministra Finansów obowiązkowe. Przepis art. 14a ustawy - Ordynacja podatkowa, upoważnia ministra właściwego do spraw finansów publicznych do wydawania interpretacji ogólnych przepisów prawa podatkowego. Zgodnie z przedmiotowym przepisem, minister właściwy do spraw finansów publicznych dąży do zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, dokonując w szczególności jego interpretacji, przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Wskazać należy, że kompetencja ministra właściwego do spraw finansów publicznych do wydawania i publikowania interpretacji ogólnych wynika z jego wyłącznych kompetencji w zakresie sprawowania nadzoru ogólnego w sprawach podatkowych.

Zgodnie z nowymi przepisami wniosek o wydanie interpretacji ogólnej powinien zawierać uzasadnienie konieczności wydania interpretacji ogólnej, w szczególności:

  1. przedstawienie zagadnienia oraz wskazanie przepisów praw...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę