Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , KONTROLE I POSTĘPOWANIA PODATKOWE

6 czerwca 2011

Wyniki kontroli skarbowej w 2010 roku - skrót

175

W 2010 roku urzędy kontroli skarbowej przeprowadziły łącznie 10.075 kontroli. W ramach tych kontroli przeprowadzono 15.137 czynności sprawdzających dokumenty u kontrahentów kontrolowanych podatników oraz 3.011 przesłuchań. W celu uzyskania lub weryfikacji dowodów zgromadzonych w toku kontroli, 3.690 razy wystąpiono do instytucji finansowych o udzielenie informacji stanowiących tajemnicę bankową.

W uzasadnionych przypadkach organy kontroli skarbowej wnioskowały do urzędów skarbowych o dokonanie zabezpieczeń majątku nieuczciwych podatników na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych na łączną kwotę 755 mln zł. Wydano decyzje o zabezpieczeniu na łączną kwotę 567 mln zł.

W wyniku kontroli skarbowych przeprowadzonych w 2010 roku, ustalenia podatkowe wyniosły 2.109 mln zł, w tym ustalenia, dla których wydano decyzje stanowiły kwotę ponad 1.907 mln zł. Natomiast podatnicy, na skutek przeprowadzonych postępowań kontrolnych, złożyli korekty deklaracji w łącznej kwocie ponad 202 mln zł.

Organy kontroli skarbowej wydały również decyzje zmniejszające deklarowaną przez podatników stratę o kwotę ponad 224 mln zł. Średnia kwota ustaleń przypadających na jedną kontrolę wynosiła w 2010 roku 209 416 zł. Liczba kontroli tzw. wynikowych (zakończonych decyzją lub korektą deklaracji dokonaną przez podatnika w toku postępowania kontrolnego) wzrosła w 2010 roku, w porównaniu do 2009 roku o 3,2%, z 65,6% do 68,8 %. Wśród ustaleń podatkowych, podatek VAT stanowił 46,5 % całości ustaleń, podatek dochodowy od osób prawnych 11,1 %, podatek dochodowy od os...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę