Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE ZAGADNIENIA , GMINY I POWIATY , DOKUMENTACJA (art. 106-112) , KASY REJESTRUJĄCE

30 kwietnia 2012

Opłata targowa a obowiązek ewidencji w kasie rejestrującej

194

Opłata targowa stanowiąca należność Gminy nie jest objęta przepisami ustawy o podatku od towarów i usług i tym samym nie podlega obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Wynika to z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi nr IPTPP2/443-506/11-2/IR z 23 listopada 2011 roku.

Sytuacja podatnika

O wydanie indywidualnej interpretacji zwróciła się Spółka, która w umowie cywilnoprawnej zobowiązała się m.in. do poboru opłat targowych za wynagrodzeniem. Opłaty te nie stanowią przychodu Spółki, lecz są to należności Gminy. Spółka zobowiązana jest przekazywać wpłaty opłaty targowej na rachunek Urzędu Miasta.

W związku z powyższym, Spółka wniosła o odpowiedź na pytanie czy pobierane przez nią opłaty targowe może ewidencjonować za pomocą kasy rejestrującej.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W wydanej interpretacji organ podatkowy wskazał, że opłata targowa, uregulowana przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, ma charakter publicznoprawny, a zatem nie jest objęta przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym oplata ta nie podlega obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Organ podatkowy z...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę