Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY

19 października 2012

Opodatkowanie aportu składników majątkowych oraz korekta podatku VAT

260

Interpretacja dotyczy sytuacji przeniesienia infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej, przekazanej wcześniej do Zakładu Usług Komunalnych do nowej spółki utworzonej przez Gminę.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 września 2012 roku nr IPPP1/443-557/12-2/IGo

POLECAMY

Sytuacja podatnika

Gmina (czynny podatnik VAT) w latach 2008-2012 dokonała inwestycji finansowanej ze środków własnych i pożyczek zaciągniętych przez Gminę , które nie zostały na tym etapie w żadnym zakresie umorzone o...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź