Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY , AKTUALNOŚCI , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14) , PODSTAWA OPODATKOWANIA (art. 29-32)

2 kwietnia 2019

Opodatkowanie dotacji otrzymanej przez Gminę

0 577

Dotacja otrzymana przez Gminę będzie wykorzystana na określone działanie, tj.na montaż i dostawę instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła. Tym samym, należy je uznać za ściśle i bezpośrednio związane z konkretnymi usługami wykonywanymi przez Gminę na rzecz mieszkańców. W konsekwencji, otrzymane przez Gminę dofinansowanie na realizację Projektu będzie stanowić podstawę opodatkowania w myśl art. 29a ust. 1 ustawy, a zatem będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

Sytuacja Podatnika

POLECAMY

Gmina jako partner zawarła z Liderem Projektu oraz z...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź