Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE INTERPRETACJE I ORZECZENIA

4 maja 2011

Opodatkowanie przychodów z tytułu udostępnienia znaku towarowego

160

Nie ma możliwości opodatkowania przychodów z tytułu udostępniania znaku towarowego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wynika to z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2011 roku (nr IPPB1/415-948/10-2/KS). Sytuacja Podatnika Wnioskodawca jest właścicielem zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym znaku towarowego. W ramach prowadzonej działalności do tej pory Wnioskodawca udzielał licencji do znaku towarowego osobie prawnej za wynagrodzeniem. Dochody uzyskiwane z tytułu udostępnienia znaku towarowego Wnioskodawca opodatkowuje podatkiem liniowym w wysokości 19%. Wnioskodawca rozważa zamknięcie i następnie likwidację działalności co oznacza rozwiązanie m.in. umowy o udzielenie licencji na znak towarowy. Planuje jednak nadal udostępniać znak towarowy (osobie prawnej) za wynagrodzeniem, ale już jako osoba fizyczna nieprowadzącą działalności gospodarczej. Po likwidacji działalności, zamierza opodatkować przychody z tytułu udzielenia licencji na znak towarowy, zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 6 ust. 1 a ustawy o ryczałcie. W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytania: 1. Czy można opodatkować przychody z tytułu udostępnienia znaku towarowego - po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej i jej formalnej likwidacji - zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy o ryczałcie według stawki 8,5%, pod warunkiem złożenia odpowiedniego zawiadomienia naczelnikowi urzędu skarbowego... 2. Czy umowa o udostępnieniu znaku towarowego jest umową o podobnym...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę