Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , BUDOWNICTWO

29 maja 2012

Opodatkowanie usług budowlanych świadczonych poza terytorium Polski

161

Prowadzę firmę budowlaną i zamierzam świadczyć usługi budowlane na terytorium Szwecji jako podwykonawca szwedzkiej firmy budowlanej. W skład świadczenia wchodzą również materiały. Jak powinienem rozliczyć to świadczenie?

ODPOWIEDŹ

Z zadanego pytania nie wynika to wprost, ale przyjmuję, że mamy do czynienia z sytuacją, gdzie polski podatnik przewozi materiały z Polski do Szwecji i wykorzystuje je wykonując usługi budowlane na rzecz szwedzkiego podatnika. W cenie świadczonych usług budowlanych, poza robocizną, ujęte są również koszty zużytych materiałów.

Zgodnie z art. 28e ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU), miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami jest miejsce położenia tychże nieruchomości. Do grupy usług związanych z nieruchomościami zaliczają się między innymi usługi budowlane, stąd też wykonywane przez Pana usługi będą opodatkowane w Szwecji.

Powstaje pytanie, kto powinien rozliczyć podatek od takiej usługi w sytuacji, gdy jest ona wykonywana na rzecz szwedzkiej firmy (podatnika)?

Przy założeniu, że polski usługodawca nie będzie zarejestrowany na potrzeby VAT w Szwecji, obowiązek rozliczenia podatku będzie ciążył na odbiorcy usług na zasadzie reverse charge. Usługi te należy wówczas uznać za niepodlegające opodatkowaniu VAT w Polsce i udokumentować je fakturami uproszczonymi ( bez stawki VAT lub ze stawką NP) oraz wykazać je w pozycji 21 deklaracji VAT-7.

Jeśli zaś Pana firma zarejestruje się na VAT w Szwecji, wówczas to ona będzie zobligowana do rozliczenia podatku od wykonanych usług. W takiej sytuacji będzie musiała wystawić faktury posługując się szwedzkim numerem NIP i opodatkować swoje usługi zgodnie ze stawką VAT obowiązującą w Szwecji. W tym przypadku usług tych nie należy wykazywać w deklaracji VAT-7.

Kolejna kwestia dotyczy przemieszczenia materiałów budowlanych z Polski do Szwecji, w celu wykorzystywania ich przy wykonywaniu usług budowlanych. W związku z tym przemieszczaniem, zgodnie z art. 13 ust. 3 UPTiU dochodzi do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów uznaje się przemieszczenie przez podatnika, lub na jego rzecz towarów należących do jego przedsiębiorstwa z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które zostały przez tego podatnika na terytorium kraju w ramac...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę