Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , MIEJSCE ŚWIADCZENIA (art. 22-28)

12 kwietnia 2011

Opodatkowanie usług świadczonych dla zagranicznej firmy na terenie Polski

197

O miejscu świadczenia, a tym samym opodatkowania usługi związanej z nieruchomością decyduje wyłącznie miejsce położenia nieruchomości, z którą dana usługa jest ściśle związana, niezależnie od tego dla jakiego podmiotu jest wykonywana oraz gdzie znajduje się siedziba usługodawcy.

Wynika to z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 lutego 2011 roku (nr IPPP3/443-1179/10-4/IB)

Sytuacja podatnika (zdarzenie przyszłe)

Wnioskodawca wykonuje usługę w modernizowanym zakładzie na terenie Polski, na zlecenie niemieckiej firmy, która ma

swoją siedzibę w Niemczech. Usługa ma polegać na wykonaniu szaf elektrycznych oraz na położeniu instalacji

elektrycznej. W związku z powyższym zadano pytanie jaką należy zastosować stawkę podatku VAT dla niemieckiej

firmy w przypadkach:

• wykonania szaf elektrycznych dla zakładu na terenie Polski.

• montażu instalacji elektrycznej w zakładzie na terenie Polski.

• serwisu urządzeń w zakładzie na terenie Polski.

Zdaniem Wnioskodawcy, powinna być zastosowana ”zerowa” stawka podatku VAT, gdyż usługę zamówiła firma z siedzibą

w Niemczech, jest to eksport usług poza granicę Polski na rzecz podmiotu w Niemczech pomimo faktycznego

wykonywania prac na terenie Polski.

Uzasadnienie Izby Skarbowej

„ … Stosownie do art. 28e ustawy VAT miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług

świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub

obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę