Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW

1 stycznia 2013

Opodatkowanie VAT magazynowania własnych towarów w Polsce

194

Czynność przesunięcia własnych towarów z Austrii do Polski, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Tak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej nr IPPP3/443- 583/12-2/KT z dnia 31 sierpnia 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Spółka z siedzibą w Austrii, będąca podatnikiem VAT w Austrii, posiadającym ważny numer VAT-UE nadany przez właściwe organy w Austrii, jest również zarejestrowaną jako podatnik VAT czynny oraz jako podatnik VAT-UE w Polsce. Spółka nie posiada w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności nie zatrudnia tu pracowników ani nie posiada żadnej infrastruktury technicznej.

Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest produkcja i sprzedaż papieru. Ca...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź