Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W 2010 roku liczba orzeczeń powypadkowych ogółem, jak i orzeczeń ustalających uszczerbek na zdrowiu, ukształtowała się w stosunku do roku 2009 na zbliżonym poziomie.

I tak, lekarze orzecznicy wydali ogółem 101,2 tys. orzeczeń powypadkowych, z tego 76,6 tys. orzeczeń ustalających uszczerbek na zdrowiu i 24,6 tys. orzeczeń stwierdzających jego brak. Również, uwzględniając okoliczności powstania uszczerbku na zdrowiu, w strukturze wydanych orzeczeń nie zaszły większe zmiany. Z tytułu wypadków przy pracy wydano 98,3 tys. orzeczeń, w przypadku chorób zawodowych 2,9 tys. Uwzględniając okoliczności powstania uszczerbku na zdrowiu, to z tytułu wypadków przy pracy wydano 98,3 tys. orzeczeń (czyli o 0,1% mniej niż w 2009 roku).

W przypadku chorób zawodowych orzeczeń tych było 2,9 tys., co w porównaniu z rokiem poprzednim stanowi spadek o 0,8%. Wśród osób, którym orzeczono uszczerbek na zdrowiu przeważali mężczyźni, stanowiąc 70,3% badanej populacji. Średni wiek poszkodowanych wyniósł 41,6 lat, przy czym dla mężczyzn – 40,7 lat, a dla kobiet – 43,6 lat. W przypadku orzeczeń wydanych w związku z chorobą zawodową średni wiek poszkodowanych był znacznie wyższy i wyniósł 55,7...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę