Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Od 1 września 2011 roku uległ zmianie zakres danych identyfikacyjnych podawanych w dokumentach ubezpieczeniowych i płatniczych przekazywanych do ZUS. Płatnicy składek będący osobami fizycznymi, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej i którym nie nadano numeru NIP, nie będą już musieli o niego występować tylko po to, by posługiwać się nim w kontaktach z ZUS.

1 września 2011 roku weszły w życie przepisy o zmianie zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, które wprowadzają zmiany m.in. w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie ze zmienionymi przepisami do podawania identyfikatora NIP w dokumentach ubezpieczeniowych przekazywanych do ZUS oraz w dokumentach płatniczych zobowiązani są płatnicy składek, którzy prowadzą działalność gospodarczą lub są podatnikami podatku VAT. Oznacza to, że osoby fizyczne będące płatnikami składek nie mają obowiązku podawania identyfikatora NIP w wyżej wskazanych dokumentach, jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej lub nie są pła...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę