Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Obwieszczenie Ministra Finansów z 2 sierpnia br. dotyczące górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 roku.

Prezentujemy je Państwu w odniesieniu do podatków i opłat obowiązujących w 2012 i 2011 roku:

Lp.

Rodzaj podatku/opłaty

Maksymalna stawka w 2011 r.

Maksymalna stawka w 2012 r.

Maksymalna stawka w 2013 r.

1.

Podatek od nieruchomości, od gruntów (art. 5 w ust. 1 w pkt 1 u.p.o.l.):

a)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,80 zł

0,84 zł

0,88 zł

b)

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

4,15 zł

4,33 zł

4,51 zł

c)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,41 zł

0,43 zł

0,45 zł

2.

Podatek od nieruchomości, od budynków lub ich części (art. 5 w ust. 1 w pkt 2 u.p.o.l.):

a)

mieszkalnych

0,67 zł

0,70 zł

0,73 zł

b)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

21,05 zł

21,94 zł

22,82 zł

c)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

9,82 zł

10,24 zł

10,65 zł

d)

zajętych na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

4,27 zł

4,45 zł

4,63 zł

e)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

7,06 zł

7,36 zł

7,66 zł

3.

Podatek od środków transportowych (art. 10 w ust. 1 u.p.o.l.):

a)

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

748,25 zł

779,68 zł

810,87 zł

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

1.248,28 zł

1.300,71 zł

1 352,74 zł

powyżej 9 ton

1.497,92 zł

1.560,84 zł

1 623,28 zł

b)

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

2.858,47 zł

2.978,53 zł

3 097,68 zł

c)

od ciągnika si...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę