Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Obwieszczenie Ministra Finansów z 2 sierpnia br. dotyczące górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 roku.

Prezentujemy je Państwu w odniesieniu do podatków i opłat obowiązujących w 2012 i 2011 roku:

Lp.

Rodzaj podatku/opłaty

Maksymalna stawka w 2011 r.

Maksymalna stawka w 2012 r.

Maksymalna stawka w 2013 r.

1.

Podatek od nieruchomości, od gruntów (art. 5 w ust. 1 w pkt 1 u.p.o.l.):

a)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewide...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź