Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY , AKTUALNOŚCI , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14) , PODSTAWA OPODATKOWANIA (art. 29-32)

25 lutego 2019

Podstawa opodatkowania dotacji

0 507

Dotacja otrzymana przez Gminę będzie wykorzystana na określone działanie, tj. zakup i instalację systemów OZE na rzecz mieszkańca Gminy, który zawrze z Gminą umowę o zainstalowanie systemów. Dotacja ta będzie miała bezpośredni wpływ na cenę świadczonych przez Gminę usług na rzecz konkretnego mieszkańca, dlatego stanowi podstawę opodatkowania, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowe...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź