Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI

28 lutego 2012

Polskie sprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej

162

Czasami sądy administracyjne krajów członkowskich, Unii Europejskiej przed wydaniem wyroku w rozpatrywanej przez siebie sprawie, zwracają się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o wydanie w trybie prejudyncjalnym orzeczenia o zgodności danych przepisów z prawem wspólnotowym. W ostatnim czasie głośno jest szczególnie o dwóch takich sprawach, które dawna lat są przedmiotem sporów pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi.

Pierwszą sprawą, która od dłuższego czasu budziła wiele problemów i dyskusji jest kwestia zgodności z prawem wspólnotowym przepisu art.29 ust.4a ustawy o podatku od towarów i usług, nakładającego na podatników obowiązek posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej, w celu obniżenia podstawy opodatkowania i VAT należnego. W tej sprawie 26 stycznia bie...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź