Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

IMPORT USŁUG

2 listopada 2011

Pożyczka od zagranicznego udziałowca a import usług

205

Spółka z.o.o. otrzymała pożyczkę od spółki-udziałowca mającego siedzibę za granicą. Zgodnie ze statutem pożyczkodawcy, przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej jest zapewnienie finansowania innym podmiotom m.in. poprzez udzielanie pożyczek. Czy otrzymanie tej pożyczki stanowi dla nas import usług? Co będzie podstawą opodatkowania i czy mamy prawo do zastosowania zwolnienia w VAT? Jeżeli tak, to czy otrzymanie pożyczki spowoduje konieczność rozliczania podatku VAT naliczonego proporcją?

ODPOWIEDŹ

Otrzymanie pożyczki będzie stanowiło dla Państwa import usług. Podstawą opodatkowania będzie wartość naliczonych odsetek oraz ewentualne inne opłaty (np. prowizja) pobrane przez pożyczkodawcę z tytułu udzielonej pożyczki. Usługa ta będzie podlegała zwolnieniu w podatku od towarów i usług, ale nie spowoduje konieczności rozliczenia VAT naliczonego proporcją.

UZASADNIENIE

Zgodnie w art.28b ustawy o podatku od towarów i usług miejscem świadczenia usług na rzecz podatnika jest co do zasady miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z pewnymi wyjątkami, które nie mają zastosowania w omawianym przypadku. Zgodnie...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź