Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W maju 2009 roku urząd skarbowy przeprowadził w naszej spółce kontrolę prawidłowości zwrotu podatku od towarów i usług za marzec 2009. Przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości i zakończona została protokołem kontroli. W styczniu bieżącego roku otrzymaliśmy z Urzędu Kontroli Skarbowej zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli w zakresie podatku dochodowego i podatku od towarów i usług za 2009 rok. Czy organ kontroli skarbowej ma prawo kontrolować miesiąc, który był już przedmiotem kontroli urzędu skarbowego?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (art. 83 ust.4) jeżeli wyniki kontroli wykazały rażące naruszenie przepisów prawa przez przedsiębiorcę, można przeprowadzić powtórną kontrolę w tym samym zakresie przedmiotowym w danym roku kalendarzowym, a czas jej trwania nie może przekraczać 7 dni. Same przepisy nie regulują pojęcia „rażącego naruszenia przepisów prawa”, więc w takim przypadku należy posłużyć się słownikową interpretacją terminu „rażący”, który w zależności z jakiego słownika korzystamy oznacza tyle co dający się łatwo stwierdzić, oczywisty czy też niewątpliwy.

Ponadto zgodnie z art. 282a ustawy Ordynacja podatkowa, w zakresie spraw rozstrzygniętych decyzją ostateczną organu podatkowego kontrola podatkowa nie może być ponownie wszczęta, chyba że kontrola podatkowa jest niezbędna dla przeprowadzenia postępowania w:

1) sprawie stwierdzenia nieważności, stwierdzenia wygaśnięcia, uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej lub wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną;

2) związku z uchyleniem lub stwierdzeniem nieważności decyzji przez sąd administracyjny.

Tak więc ponowna kontrola tego samego okresu może odbyć się jedynie w przypadkach wyraźnie określonych w wyżej wymienionych ustawach.

W sytuacji opisanej przez czytelnika, problem jest bardziej złożony, gdyż pierwsza kontrola dotyczyła zasadności zwrotu podatku od towaru i usług za marzec 2009, natomiast kontrola Urzędu Kontroli Sk...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę