Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE ZAGADNIENIA , GMINY I POWIATY

3 października 2012

Prawo Gminy do korekty deklaracji VAT-7 za okres, w którym podatnikiem był Urząd Miasta i Gminy

162

Gmina ma prawo do złożenia korekty deklaracji VAT-7 (z podaniem własnego NIP oraz wskazaniem Gminy jako podatnika VAT) zarówno w sytuacji wystąpienia konieczności zwiększenia kwoty podatku należnego jak i konieczności zwiększenia kwoty podatku naliczonego, za okres, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był tylko Urząd.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej nr IPTPP1/443-94/11-5/RG z dnia 25 kwietnia 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Gmina od 1 stycznia 2011 roku jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, posiada swój numer NIP i w swoim imieniu od początku 2011 roku składa miesięczne deklaracje VAT-7.

Przed rejestracją Gminy jako podatnika VAT, tj. do 31 grudnia 2010 roku większość faktur zakupowych, jak i sprzedażowych była wystawiana z podaniem danych Urzędu Miasta i Gminy. Mając jednakże na uwadze, iż gminy i miasta a nie obsługujące je urzędy posiadają osobowość prawną dokonano zmiany podmiotu dokonującego rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług z urzędu na gminę.

W związku z tym, Gmina zwróciła się do Dyrektora Izby Skarbowej z zapytaniem:

1. Czy Gmina ma prawo do złożenia korekty deklaracji VAT-7 do deklaracji złożonej przez Urząd Miasta i Gminy w przypadku wystąpienia zdarzeń gospodarczych wymagających skorygowania rozliczeń z tytułu podatku VAT w okresie, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był tylko Urząd Miasta i Gminy

2. Czy Gmina ma prawo do złożenia korekty (z podaniem nr NIP Gminy i wskazaniem Gminy, jako podatnika VAT) deklaracji VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd Miasta i Gminy w przypadku:

- wystąpienia konieczności zwiększenia kwoty podatku należnego z przyczyn powodujących konieczność sko...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę