Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Na stronach internetowych Ministerstwa Finansów został opublikowany projekt z dnia 11 sierpnia 2011 roku rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Projekt przewiduje wprowadzenie zwolnienia od podatku od towarów i usług w stosunku do czynności wykonywanych przez wspólnotę mieszkaniową na rzecz swoich członków będących właścicielami lokali mieszkalnych, za które pobierane są opłaty na pokrycie kosztów utrzymania ich lokali.

W uzasadnieniu do projektu Minister Finansów argumentuje potrzebę zmiany rozporządzenia koniecznością zapewnienia równego traktowania podmiotów, jakimi są spółdzielnie oraz wspólnoty mi...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę