Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów zostały opublikowane projekty nowych rozporządzeń w zakresie podatku od towarów i usług.

• Projekt z 28 grudnia 2011 roku rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Pierwsza z omawianych nowelizacji zakłada zmianę brzmienia § 13 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 roku, przewidującego zwolnienie odVAT dla dokonywanych przez organizacje pożytku publicznego dostaw tow...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź