Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE INTERPRETACJE I ORZECZENIA

5 maja 2011

Przychód ze sprzedaży obiektu socjalnego nieużytkowanego od kilku lat

153

Przychód otrzymany ze sprzedaży obiektu socjalnego (nie pełniącego od kilku lat takiej funkcji) jest przychodem spółki opodatkowanym na zasadach ogólnych.

Wynika to z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 7 grudnia 2010 roku (nr IBPBI/2/423-1167/10/JD). Sytuacja Podatnika Ze względu na problemy z odzyskaniem od dzierżawcy domu wczasowego, Spółka przez ponad 4 lata nie wykorzystywała go do prowadzenia działalności rekreacyjno-wypoczynkowej na rzecz pracowników. Na terenie ośrodka brak jest sprawnej instalacji c.o., zaś stan techniczny budynku oraz wyposażenia nie pozwala na jego dalszą eksploatację. Ze względu na zbyt wysokie koszty, jakie należałoby ponieść w związku z przywróceniem domu wypoczynkowego do stanu używalności, podjęto decyzję o zaprzestaniu z jego korzystania. Zarząd Spółki zamierza w najbliższym czasie sprzedać dom wczasowy, a kwotę uzyskaną z tego tytułu przeznaczyć na inwestycje w firmie. W związku z powyższym zadano pytanie czy przychód otrzymany ze sprzedaży przedmiotowego obiektu socjalnego jest przychodem Spółki opodatkowanym na zasadach...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę