Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE ZAGADNIENIA , GMINY I POWIATY , DOKUMENTACJA (art. 106-112) , KASY REJESTRUJĄCE

9 września 2011

Rejestracja na kasie fiskalnej gminnych dopłat do ceny odbioru ścieków

315

Dokonywana przez gminę dopłata do ceny taryfowej za usługę odbioru ścieków od mieszkańców gminy nie wlicza się do obrotów podatnika na rzecz osób fizycznych i nie podlega ewidencjonowaniu na kasie rejestrującej.

Wynika to z indywidualnej interpretacji Dyrekto...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź