Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE ZAGADNIENIA , GMINY I POWIATY , DOKUMENTACJA (art. 106-112) , KASY REJESTRUJĄCE

9 września 2011

Rejestracja na kasie fiskalnej gminnych dopłat do ceny odbioru ścieków

241

Dokonywana przez gminę dopłata do ceny taryfowej za usługę odbioru ścieków od mieszkańców gminy nie wlicza się do obrotów podatnika na rzecz osób fizycznych i nie podlega ewidencjonowaniu na kasie rejestrującej.

Wynika to z indywidualnej interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach numer IBPP4/443-1969/10/AŚ z 29 marca 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Zakład Gospodarki Komunalnej, który jest samorządowym zakładem budżetowym Gminy, odrębnie od niej zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług, realizuje zadania własne Gminy, głównie w zakresie gospodarki ściekowej (kanalizacyjnej). Zakład zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeni...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź