Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

27 września 2012

Rejestracja samochodu w innym kraju a prawo do zwrotu VAT

144

Osobie fizycznej, która nabyła samochód osobowy w Polsce, zarejestrowała go w kraju i uiściła VAT zawarty w fakturze sprzedaży, a następnie wywiozła pojazd do innego kraju Unii Europejskiej, nie przysługuje zwrot zapłaconego podatku. Osoba ta nie powinna natomiast płacić w kraju docelowym VAT z tytułu przywozu pojazdu.

 Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w indywidualnej interpretacji nr IPPP3/443-551/12-2/SM z 9 sierpnia 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Do organu podatkowego zwrócił się podatnik, który zakupił w Polsce samochód osobowy. Samochód został zakupiony na użytek prywatny, a jego sprzedaż została udokumentowana dwiema fakturami i opodatkowana VAT. Ze względu na konieczność wyjazdu samochodem do Holandii, Wnioskodawca zarejestrował samochód w Sopocie, swoim dotychczasowym miejscu zameldowania. Następnie Wnioskodawca otrzymał umowę o pracę od pracodawcy w Holandii. W styczniu 2012 roku zarejestrował się w Urzędzie Miasta w Amsterdamie na pobyt stały i otrzymał numer identyfikacji podatkowej w Holandii. Zgodnie z przepisami holenderskimi z chwilą zarejestrowania się na pobyt stały w Urzędzie Miasta powstał obowiązek przerejestrowania samochodu. Ponadto, ze względu na to, że samochód nadal spełniał definicję nowego środka transportu, ponieważ miał mniej niż sześć miesięcy oraz mniej niż 6000 km na liczniku, to z chwilą zarejestrowania się w Urzędzie Miasta na pobyt stały powstał obowiązek zapłaty VAT w pełnej wysokości. W kwietniu 2012 roku Wnioskodawca opłacił w Urzędzie Podatkowym należny podatek VAT z tytułu przywozu samochodu. Aby zarejestrować samochód w Holandii Wnioskodawca musiał zapłacić VAT od ceny samochodu kupionego w Polsce, pomimo że wcześniej w Polsce już opłacił VAT od tego samochodu. W urzędzie podatkowym w Holandii poinformowano go, że podatek VAT powinien odebrać w Polsce, aby nie płacić dwa razy VAT od tego samego samochodu.

Z uwagi na fakt, że podatek został zapłacony dwa razy, raz w Polsce przez sprzedającego samochód (podatek VAT został uwzględniony w fakturze sprzedaży, a Wnioskodawca zapłacił kwotę brutto), a drugi raz w państwie członkowskim przeznaczenia, (czyli Holandii) przez Wnioskodawcę jako nabywcę tego samego samochodu, Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego o potwierdzenie prawa do zwrotu podatku VAT zapłaconego w Polsce, powołując się na art.42 ust.9 ustawy o podatku od towarów i usług.

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z art.42 ust.1 i ust.5 ustawy o podatku od towarów i usług wywóz z terytorium kraju nowego środka transportu w wyniku dostawy wewnątrzwspólnotowej może podlegać opodatkowaniu stawką 0%, pod warunkiem m.in. udokumentowania tego faktu poprzez wystawiony „dokument wywozu”, zawierający oświadczenie nabywcy, iż dokona on wywozu nowego środka transportu poza terytorium kraju w terminie 14 dni od dnia dokonania dostawy (sprzedaży ww. środka na jego rzecz).

Zgodnie z art. 42 ust. 8 ustawy, w przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa powyżej, nabywca nowego środka transportu jest obowiązany pierwszego dnia po upływie tego termin...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę