Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

9 września 2011

Rozliczanie podatku od towarów i usług przez wspólnoty mieszkaniowe

273

Uiszczanie przez członków wspólnoty mieszkaniowej należności tytułem pokrycia kosztów zarządu nieruchomością wspólną nie jest objęte przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Natomiast obciążenie przez wspólnotę mieszkaniową właścicieli lokali kosztami nabycia towarów i usług na potrzeby utrzymania poszczególnych lokali stanowi w istocie odsprzedaż na ich rzecz towarów i usług i podlega opodatkowaniu VAT.

Takie stanowisko przedstawił Minister Fina...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź