Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU

2 lipca 2012

Samochód poleasingowy użytkowany przez wspólnika spółki cywilnej

200

Po zakończeniu leasingu spółka otrzymała fakturę VAT na samochód (nazwa i NIP spółki). Wspólnicy nie odliczyli podatku naliczonego. Jeden ze wspólników będzie używał samochód na cele prywatne oraz częściowo na potrzeby spółki, a po upływie 6 miesięcy drugi wspólnik zbędzie na jego korzyść swój udział w aucie. Czy zbycie samochodu przez wspólnika spółki np. po dwuletnim użytkowaniu, będzie podlegało VAT?

ODPOWIEDŹ

Z treści pytania nie wynika to wprost, ale zakładam, że samochód został zarejestrowany w wydziale komunikacji na podstawie faktury od leasingodawcy na spółkę cywilną, co w efekcie oznacza, że właścicielami samochodu są obaj wspólnicy na zasadzie współwłasności łącznej (bez oznaczenia udziału ułamkowego każdego z nich).

Z art. 863 Kodeksu Cywilnego wynika, że majątek nabyty w czasie trwania spółki cywilnej stanowi wspólny majątek wspólników i jest on objęty współwłasnością łączną. Cechami podstawowymi współwłasności łącznej są niepodzielność majątku oraz jego bezudziałowy charakter, tj. brak określenia wysok...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź