Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE INTERPRETACJE I ORZECZENIA

3 września 2012

Składanie rozliczenia za spółkę dzieloną przez spółkę powstałą w wyniku podziału

196

Spółka powstała w wyniku podziału innej spółki ma obowiązek złożenia deklaracji VAT-7 oraz informacji podsumowującej za okres poprzedzający dokonanie jej rejestracji dla podatku od towarów i usług, jeżeli w tamtym okresie zaistniały zdarzenia rodzące obowiązek rozliczenia ich w deklaracji lub informacji podsumowującej, a zdarzenia te pozostają w związku z przydzielonymi tej spółce w wyniku podziału składnikami majątku.

  Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej nr IPTPP2/443-253/12-4/KW z 27 czerwca 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Do organu podatkowego zwróciła się Spółka O, powstała w wyniku podziału Spółki F na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, tj. podziału przez wydzielenie, wynikiem którego było przeniesienie części jej majątku na spółkę nowo zawiązaną (Spółkę O) w zamian za udziały w Spółce O przyznane wspólnikom Spółki F. Procedura podziału miała miejsc...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź