Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE INTERPRETACJE I ORZECZENIA

31 marca 2011

Skutki podatkowe umorzenia własnych udziałów przez spółkę

199

Nabycie przez Spółkę własnych udziałów celem ich umorzenia nie stanowi dla Spółki przychodu podatkowego i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Wynika to z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 grudnia 2010 roku (nr IPPB3/423-727/10-2/JB)

Sytuacja podatnika (zdarzenie przyszłe)

Zgromadzenie wspólników Spółki dokona w trybie art. 199 § 3 ustawy Kodeks spółek handlowych umorzenia bez wynagrodzenia części udziałów należących do wspólnika. Wspólnik zgodnie z wymogiem okreś...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź