Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE INTERPRETACJE I ORZECZENIA

31 marca 2011

Skutki podatkowe umorzenia własnych udziałów przez spółkę

181

Nabycie przez Spółkę własnych udziałów celem ich umorzenia nie stanowi dla Spółki przychodu podatkowego i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Wynika to z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 grudnia 2010 roku (nr IPPB3/423-727/10-2/JB)

Sytuacja podatnika (zdarzenie przyszłe)

Zgromadzenie wspólników Spółki dokona w trybie art. 199 § 3 ustawy Kodeks spółek handlowych umorzenia bez wynagrodzenia części udziałów należących do wspólnika. Wspólnik zgodnie z wymogiem określonym w art. 199 § 3 KSH wyrazi zgodę na to, aby umorzenie części należących do niego udziałów nastąpiło bez wynagrodzenia. Spółka na podstawie zapisów umowy spółki ma możliwość utworzenia wolą zgromadzenia wspólników fundusz celowy i na tej podstawie planuje utworzyć w spółce fundusz z umorzenia udziałów własnych bez wynagrodzenia, aby odróżniał się on od funduszu zapasowego, ponieważ środki z umorzenia udziałów kierowane na ten fundusz nie będą mogły podlegać podziałowi, ani też wewnętrznej kapitalizacji. Wartość nominalna umarzanych bez wynagrodzenia udziałów zostanie przekazana na utworzony zgodnie z umową spółki fundusz umorzenia udziałów własnych bez wynagrodzenia lub fundusz rezerwowy.

W związku z powyższym zadano pytanie czy należy dokonać jakichkolwiek rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w związku z przeprowadzeniem umorzenia udziałów spółki bez wynagrodzenia, w trybie art. 199 § 3 ustawy KSH, przy jednoczesnym obniżeniu kapitału zakładowego i przekazaniem całej kwoty obniżonego kapitału na utworzony w spółce fundusz celowy - fundusz z umorzenia udziałów własnych bez wynagrodzenia lub fundusz rezerwowy...

Decyzja i uzasadnienie Izby Skarbowej

„Umorzenie udziałów polega na ich prawnym unicestwieniu, tj. wygaśnięciu wszelkich praw, zarówno o charakterze majątkowym, jak i korporacyjnym wynikających z udziałów. (…) Bezpośrednim skutkiem umorzenia jest zmniejszenie łącznej wartości nominalnej posiadanych przez wspólników udziałów. Za zgodą wspólników sp. z o.o. umorzen...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę