Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PODATNICY I PŁATNICY (art. 15-18)

30 stycznia 2012

Spółka zarządzająca zagranicznym funduszem podatnikiem VAT

217

Spółka zarządzająca zagranicznym otwartym funduszem inwestycyjnym nieposiadającym osobowości prawnej i działająca we własnym imieniu, ale na rzecz funduszu jest podatnikiem VAT z tego tytułu.

Wynika to z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 listopada 2011 roku nr IPPP3/443-1199/11-5/MPe.

Sytuacja podatnika

Do Dyrektora Izby Skarbowej zwróciła się niemiecka spółka, która zarządza i reprezentuje otwarty fundusz inwestycyjny rynku nieruchomości utworzony na podstawie niemieckiego prawa inwestycyjnego.

Zgodnie ze strategią funduszu określoną w prospekcie emisyjnym, fundusz prowadzi działalność gospodarczą polegającą na gromadzeniu środków finansowych od inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych, które są nas...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź