Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

EKSPORT TOWARÓW , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

29 maja 2012

Sprzedaż samochodów z innego kraju UE do państwa trzeciego

189

Sprzedaż używanych samochodów z innego niż Polska kraju Unii Europejskiej do kraju poza UE nie podlega opodatkowaniu na terytorium Polski i nie rodzi żadnych obowiązków w zakresie podatku od towarów i usług w naszym kraju.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej nr IPPP3/443-1422/11-4/SM z 31 stycznia 2012 roku.

Sytuacja podatnikaSpółka posiadająca status podatnika UE chce prowadzić działalność polegającą na zakupie używanych samochodów dostawczych na terenie krajów Unii Europejskiej innych niż Polska i wywozić je z kraju nabycia, z pominięciem Polski, poza Unię Europejską. Sprzedający będzie wystawiał fakturę VAT UE, a Spółka fakturę dla odbiorcy spoza Unii Europejskiej.W związku z powyższym, Spółka zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem o skutki dla podatku od towarów i usług opisanej transakcji.

Odpowiedź Dyrektora Izby SkarbowejOrgan podatkowy uznał za prawidłowe stanowisko spółki, zgodnie z którym:1. W opisanym przypadku nie będzie dochodzić do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju, gdyż samochody nie będą w wyniku tej transakcji przemieszczane na terytorium kraju.2. Powyższa transakcja nie będzie uznana za eksport towarów opodatkowany na terenie Polski, bowiem w myśl uregulowań art. 2 pkt 8 ustawy nie dochodzi do wywozu poza terytorium Unii Europejskiej towarów z terytorium kraju.3. Ani zakup samochodów na terytorium państwa członkowskiego UE innego niż terytorium kraju ani jego wywóz z tego kraju poza UE nie stanowi żadnej z opodatkowanych podatkiem od towarów i usług na terenie Polski czynności wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy4. Spółka nie ma zatem na terytorium naszego kraju żadnych obowiązków w zakresie podatku od towarów i usług z tytułu opisanych wyżej transakcji.5. W opi...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę