Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nasza firma dokonuje zakupu towaru w Chinach, a następnie w drodze (w transporcie) dokonuje sprzedaży kontrahentowi polskiemu i odbiorca towaru dokonuje odprawy celnej. Czy sprzedaż ta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i czy podlega wykazaniu w deklaracji VAT-7?

ODPOWIEDŹ

Nie, opisana transakcja nie podlega opodatkowaniu VAT na terytorium Polski. Transakcja ta podlega jednak wykazaniu w poz.21 deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D jako dostawa towarów poza terytorium kraju.

UZASADNIENIE

W zadanym pytaniu piszecie Państwo, że w drodze (w transporcie) dokonujecie sprzedaży towaru kontrahentowi polskiemu i to on dokonuje odprawy celnej. Z tego stwierdzenia wnioskuję, że kontrahent odbiera towary od Państwa poza terytorium Unii Europejskiej i to on sprowadza towar do Polski.

W celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie, musimy zastanowić się, gdzie opisana transakcja jest świadczona w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Skoro to Państwo przekazujecie kontrahentowi towar poza terytorium Unii Europejskiej, przy określaniu miejsca dokonania dostawy nie znajdzie zastosowania art.22 ust.2 ustawy o podatku od towarów i usług, ustalający miejsce świadczenia w przypadku transakcji łańcuchowych (czyli takich, gdzie kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy).

W opisanej transakcji znajdzie natomiast zastosowanie art.22 ust.1 pkt 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym miejscem dostawy, w przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią, jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy.

Zgodnie z cytowanym powyżej przepisem opisaną przez Państwa dostawę należy uznać za dokonaną na terytorium kraju, w którym towary zostały przekazane kontrahentowi. Zgodnie z art.5 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu tym podatkiem podlegają:

• odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

• eksport towarów;

• import towarów;

• wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

• wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Dokonana przez Państwa transakcja z pewnością nie stanowi eksportu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (gdyż towary są nabywane z Chin, a zatem z nie z państwa członkowskiego Unii Europejskiej) ani wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (po pierwsze dlatego, że, jak wynika z pytania, towar jest przez Państwa sprzedawany poza terytorium Unii, po drugie dlatego, że dostawa jest dokonywana na rzecz polskiego odbiorcy). Transakcja ta nie stanowi również, jak wykazano powyżej, dostawy towarów na terytorium kraju.

Należałoby się zatem zastanowić, czy opisana dostawa jest importem towarów. Zgodnie z art.2 pkt 7 ustaw...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę