Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , TRANSPORT , INNE INTERPRETACJE I ORZECZENIA , KASY REJESTRUJĄCE

1 lutego 2013

Świadczenie usług przewozu osób a obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej

162

Podatnik będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy pomocy kasy rejestrującej od pierwszej wykonanej usługi przewozu osób świadczonej na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - co wynika z § 4 ust.1 pkt 2 rozporządzenia.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 10 grudnia 2012 roku nr IPPP2/443-893/12-2/RR.

Sytuacja podatnika

O wydanie indywidualnej interpretacji do organu podatkowego zwrócił się Podatnik, który w ramach prowadzonej działalności chce świadczyć usługi przewozu osób. W tym celu został zakupiony autobus do przewozu osób, a działalność rozszerzył o PKD 49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski gdzie indziej nie sklasyfikowany tj. okazjonalny wynajem autokaru wraz z kierowcą, przewozy wycieczkowe i turystyczne oraz okazjonalne przewozy autobusowe kursujące bez ustalonego rozkładu. Usługi wykonywane przez Podatnika polegają na przewozie grupy osób na zlecenie jednego podmiotu, który równocześnie jest Nabywcą usługi np. Biura turystycznego, Zakładu Pracy itp. Sporadycznie wykonuje również usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej np. przy przewozie grupy osób na np. wesele lub pogrzeb.

W związku z powyższym Podatnik zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy może nadal korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania na kasie rejestrującej do wysokości limitu łącznego obrotu na rzecz osób fizycznych i nie jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów za pomocą kasy fiskalnej począwszy od pierwszej wykonanej usługi.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Regulacje zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji ze względu na:

  • rodzaj prowadzonej działalności – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia,

  • wysokość obrotu – do określonej tym przepisem wysokości obrotów.

Jednocześnie zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia zwolnień z obowiązku ewidencjonowania nie stosuje się, bez względu na wysokość osiąganych obrotów, przy świadczeniu usług przewozów regularnych i nieregularnych pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyjątkiem przewozów, o których mowa w poz. 15 i 16 załącznika do ww. rozporządzenia, tj.:

  • poz.15 załącznika: ex 49.31.2 - pozostały transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski- dot. wyłącznie przewozów miejskich rozkładowych pasażerskich, innych niż kolejowe, za które pobierane są ceny urzędowe ustalone przez gminę lub związek komunalny;

  • poz.16 załącznika: ex 49.39.1 - transport lądowy pasażerski, rozkładowy: międzymiastowy i specjalizowany - dot. wyłącznie przewozów miejskich rozkładowych pasażerskich, innych niż kolejowe, za które pobierane są ceny urzędowe ustalone przez gminę lub związek komunalny.

Podatnicy, którzy świadczą usługi przewozów regularnych i nieregularnych pasażerskich w samochodowej komunikacji, poza wymienionymi poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia - są obowiązani w tej sytuacji do stosowania kasy rejestrującej, bez względu na wielkość osiągniętego obrotu.

Z uwagi n...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę