Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , PODSTAWA OPODATKOWANIA (art. 29-32)

30 kwietnia 2012

Termin rozliczenia korekty zwiększającej cenę sprzedaży

201

W sytuacji, gdy po przeprowadzeniu transakcji przeniesienia na rzecz kupującego bazy klientów, cena sprzedaży ulegnie zwiększeniu na skutek ziszczenia się warunku po dokonaniu transakcji sprzedaży bazy, sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT korygującej oraz rozliczenia jej w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym warunek ten zostanie spełniony.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 15 lutego 2012 roku nr ILPP2/443-1611/11-2/MN.

Sytuacja podatnika

Do organu podatkowego zwróciła się spółka, która w wyniku restrukturyzacji zamierza dokonać między innymi zbycia (w drodze umowy kupna – sprz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź