Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , PODSTAWA OPODATKOWANIA (art. 29-32)

30 kwietnia 2012

Termin rozliczenia korekty zwiększającej cenę sprzedaży

169

W sytuacji, gdy po przeprowadzeniu transakcji przeniesienia na rzecz kupującego bazy klientów, cena sprzedaży ulegnie zwiększeniu na skutek ziszczenia się warunku po dokonaniu transakcji sprzedaży bazy, sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT korygującej oraz rozliczenia jej w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym warunek ten zostanie spełniony.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 15 lutego 2012 roku nr ILPP2/443-1611/11-2/MN.

Sytuacja podatnika

Do organu podatkowego zwróciła się spółka, która w wyniku restrukturyzacji zamierza dokonać między innymi zbycia (w drodze umowy kupna – sprzedaży) bazy klientów za określoną cenę, która będzie płatna bez spełnienia dodatkowego warunku. Baza klientów jest źródłem wiedzy o obrotach Sprzedającego z poszczególnymi klientami, o grupach towarowych nabywanych przez poszczególnych klientów, warunkach handlowych, rzetelności płatniczej, okolicznościach wykorzystywanych w akcjach marketingowych i promocyjnych oraz w działalności operacyjnej Sprzedającego. Umowa kupna – sprzedaży dotycząca przedmiotowej bazy przewiduje, iż w razie uzyskania przez Kupującego w ciągu określonego przedziału czasowego łącznie obrotów netto z podmiotami umieszczonymi w bazie klientów nie niższych niż określony pułap, Kupujący zapłaci Sprzedającemu dodatkową kwotę określoną w umowie, powiększoną o podatek VAT.

W związku z powyższym, Spółka zwróciła się do Dyrektora Izby Skarbowej o potwierdzenie, czy w sytuacji, gdy po przeprowadzeniu transakcji przeniesienia na rzecz kupującego bazy klientów, cena sprzedaży ulegnie zwiększeniu na skutek ziszczenia się warunku przedstawionego w opisie, Spółka będzie zobowiązana do wystawienia faktury VAT korygującej oraz ujęcia jej w deklaracji podatkowej na bieżąco tj. w rozliczeniu za okres, w którym powstanie przyczyna k...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę