Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95) , ROZLICZENIA VAT

30 marca 2012

Ubieganie się w jednej deklaracji o zwrot VAT w terminie 25 i 60 dni

168

Spółka nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku naliczonego nad należnym w jednej deklaracji rozliczeniowej w terminie przyspieszonym oraz w terminie 60-dniowym.

 

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 8 lutego 2012 roku nr IPTPP1/443-977/11-3/RG.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca jest firmą - grupą producentów owoców i warzyw, która ze względu na swoją specyfikę działania nabywa towary: nasiona, rozsadę, za które wynegocjowała wydłużony termin zapłaty (po sezonie), który wynosi np. powyżej 247 dni. Składając deklarację VAT-7 z przyspieszonym terminem zwrotu podatku VAT (zgodnie z art. 87 ust. 6 pkt 1) nie ma on możliwości skorzystania z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od towarów z wydłużonym terminem płatności, gdyż w momencie składania deklaracji należności z powyższych faktur nie zostały jeszcze zapłacone. Ponadto, zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT Wnioskodawca może dokonać obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji podatkowej za okres, w którym otrzymał fakturę lub według art. 86 ust. 11 ustawy o VAT w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

W związku z powyższym Spółka zadała pytanie, czy składając deklarację rozliczeniową VAT-7, może jednocześnie zwrócić się o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminach: 25 dni i części w terminie 60 dni w przypadku nabyć towarów, których termin zapłaty jest dłuższy niż wynikający z art. 86 ustawy o VAT.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W wydanej interpretacji organ podatkowy nie zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, iż Spółka powinna mieć możliwość podziału nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w składanej deklaracji na część do zwrotu na rachunek bankowy w terminie 25-dniowym oraz w terminie 60-dniowym. Biorąc pod uwagę rozwiązania zawarte w art. 87 ust. 6 ustawy w stosunku do ust. 2 tego artykułu należy stwierdzić, iż uprawnienie do ubiegania się o  rzyspieszony zwrot różnicy podatku w terminie 25 dni przysługuje po spełnieniu dodatkowych przesłanek przewidzianych w ust. 6 tego artykułu. Jedną z takich przesłanek, której spełnienie na wstępie warunkuje możliwość ubiegania się o zwrot w przyspieszonym terminie jest to, aby kwoty podatku naliczonego wykazane w deklaracji podatkowej (a więc wynikające zarówno z bieżącego okresu rozliczeniowego jak i z okresów poprzednich) wynikały bądź z faktur dokumentujących kwoty należności, któ...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę