Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE INTERPRETACJE I ORZECZENIA

19 stycznia 2011

Udział w imprezie integracyjnej a nieodpłatne świadczenie dla pracowników

177

Wydatki poniesione na rzecz pracowników biorących udział w imprezie integracyjnej – zawodach sportowych (przejazdy, wyżywienie, zakwaterowanie) sfinansowany ze środków obrotowych Spółki, nie są nieodpłatnym świadczeniem na rzecz pracowników.

Wynika to z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 23 września 2010 roku (nr ILPB2/415-152/09/10-S/TR), która zmieniła wcześniejszą, odmienną decyzję z dnia 5 maja 2009 roku (nr ILPB2/415-152/09-3/TR).

Sytuacja podatnika

W celu integracji załogi oraz podniesienia poziomu kultury fizycznej pracowników Spółka organizuje różnego rodzaju zawody sportowe, m. in. zawody branżowe oraz szereg innych imprez integracyjnych o charakterze sportowym. Koszty uczestnictwa w przedmiotowych zawodach obejmują m. in. przejazdy, wyżywienie, zakwaterowanie uczestników, wpisowe za uczestnictwo, opłaty za obiekty sportowe, etc. Spółka nie nalicza podatku, wychodząc z założenia, że nie da się przyporządkować świadczenia do danej osoby, gdyż często składy zakładowych drużyn są ustalane spontanicznie. Poza tym Spółka ma wątpliwości, czy osoby, które reprezentują pracodawcę na firmowym turnieju, uzyskują z tego tytułu jakąś korzyść. Tym bardziej jeśli rywalizują z przedsiębiorstwami z tej samej branży. Osoby biorące udział w zawodach sportowych branżowych są oddelegowane do reprezentowania Spółki. Uczestnicy zawodów sportowych są wizytówką przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym, zdaniem Spółki, wydatki poniesione na organizację imprez integracyjnych zawodów sportowych stanowią element kosztów pracowniczych. W związku z powyższym spółka zadała m.in. następujące pytanie: Czy wydatki poniesione na rzecz pracowników biorących udział w integracji - zawodach sportowych (przejazdy, wyżywienie, zakwaterowanie) sfinansowany ze środków obrotowych Spółki dolicza się do przychodów na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ...

Stanowisko Izby Skarbowej

Przychylna dla podatnika decyzja nastąpiła po zaskarżeniu w dniu 10 sierpnia 2009 roku przez podatnika interpretacji z 5 maja 2009 roku. Wyrokiem z dnia 18 marca 2010 roku (I SA/Wr 1456/09) Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił zaskarżoną interpretację.

Fragment uzasadnienia do decyzji Izby Skarbowej z 23 września 2010 roku:

„ … mimo, że podatnik we wniosku wskazał na imprezy sportowe o ch...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę