Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE INTERPRETACJE I ORZECZENIA

19 stycznia 2011

Udział w imprezie integracyjnej a nieodpłatne świadczenie dla pracowników

216

Wydatki poniesione na rzecz pracowników biorących udział w imprezie integracyjnej – zawodach sportowych (przejazdy, wyżywienie, zakwaterowanie) sfinansowany ze środków obrotowych Spółki, nie są nieodpłatnym świadczeniem na rzecz pracowników.

Wynika to z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 23 września 2010 roku (nr ILPB2/415-152/09/10-S/TR), która zmieniła wcześniejszą, odmienną decyzję z dnia 5 maja 2009 roku (nr ILPB2/415-152/09-3/TR).

Sytuacja podatnika

W celu integracji załogi oraz podniesienia poziomu kultury fizycznej pracowników Spółka organizuje różnego rodzaju zawody sportowe, m. in. zawody branżow...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź