Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , PODATNICY I PŁATNICY (art. 15-18) , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

29 maja 2012

Udzielanie pożyczek a proporcja sprzedaży

213

Świadczone sporadycznie przez Spółkę usługi w zakresie udzielania pożyczek na rzecz podmiotów zależnych spełniają wymogi dla uznania ich za czynności dokonywane sporadycznie. W związku z tym, obrót (kwoty odsetek) uzyskiwany z tytułu udzielanych pożyczek Spółka winna pominąć w wyliczeniu proporcji sprzedaży.

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku o sygnaturze I SA/Wr 1416/11 z dnia 10 stycznia 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca (Podatnik) w 2008 roku przeniósł siedzibę Spółki do Polski. Od stycznia 2009 roku posiada status czynnego podatnika VAT. Spółka prowadzi działalność holdingową (zarządzanie kapitałem i utrzymywanie pakietu kontrolnego udziałów w podmiotach zależnych oraz dysponowanie nimi). Po przeniesieniu działalności do Polski, spółka udzieliła jednej oprocentowanej pożyczki na rzecz spółki zależnej z siedzibą w Polsce, której termin spłaty przypada na 2013 rok Spółka otrzymała dotychczas dwie płatności odsetkowe, natomi...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź