Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU

4 listopada 2012

Ulga na złe długi w przypadku dłużnika nieodliczającego VAT

184

Otrzymałam zawiadomienie o skorzystaniu z ulgi za złe długi od kontrahenta, któremu nie zapłaciłam za fakturę. Ponieważ 99% mojej działalności stanowi sprzedaż zwolniona, nie odliczam podatku naliczonego, w związku z czym uważam, że obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego mnie nie dotyczy. Czy rację ma moja księgowa, która twierdzi że w mojej sytuacji muszę powiększyć podatek należny o podatek z niezapłaconej faktury?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art.89b ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w art.89a ust.2 pkt 6 i nieuregulowania należności w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, podatnik (dłużnik) jest obowiązany do odpowiedniego pomniejszenia podatku naliczonego podlegającego odliczeniu lub w przypadku jego braku, do odpowiedniego powiększenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku wynikającą z nieuregulowanych faktur, poprzez korektę dek...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź