Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY

4 listopada 2012

Umorzenie czynszu najmu a prawo do obniżenia podstawy opodatkowania

350

Gmina wystawia najemcy miesięczne faktury za czynsz dotyczący lokalu użytkowego. W sierpniu kontrahent zwrócił się o umorzenie należności za czynsz za luty i marzec, ponieważ był zmuszony zamknąć sklep ze względów zdrowotnych i nie jest w stanie zapłacić za czynsz za miesiące, w których sklep na siebie nie zarabiał. W jaki sposób można umorzyć tę należność jeżeli z faktur został już odprowadzony VAT? Czy można wystawić faktury korygujące na minus na całą wartość?

ODPOWIEDŹ

 Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Czynności te podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy kontrahent zapłacił za nie należność. W omawianym przypadku wykonali Państwo usługę i są Państwo zobowiązani do jej opodatkowania.

Natomiast z treści art.29 ust.1 ustawy o VAT wynika, że podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Jednocześnie art.29 ust.4 ustawy stanowi, że podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwo...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź