Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych i jestem podatnikiem VAT. Chciałbym zlecić wykonanie strony internetowej studentowi na podstawie umowy o dzieło. Czy któraś ze stron będzie zobowiązana do odprowadzenia podatku VAT z tytułu tej umowy?

ODPOWIEDŹ

Nie, gdy dla studenta będzie to sporadyczne wykonania usługi, żadna ze stron nie będzie zobowiązana do odprowadzenia podatku VAT.

UZASADNIENIE

Do działalności gospodarczej ustawa o podatku od towarów i usług zalicza wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym działalność osób wykonujących wolne zawody. Może to być czynność wykonana jednorazowo, jeżeli okoliczności wskazują na zamiar wykonywania jej w sposób częstotliwy. Istotne jest by osoba, która wykonuje swoją działalność działała jako przedsiębiorca. To na niej więc spoczywa ryzyko ekonomiczne realizowanych czynności.

Osoby fizyczne samodzielnie wykonujące tak zdefiniowaną działalność gospodarczą stają się podatnikami podatku od towarów i usług bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Nie wszystkie jednak czynności wykonywane przez osoby fizyczne na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło traktuje się jako wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą. Warunkiem zwolnienia jest spełnienie trzech warunków:

1. określenie wynagrodzenia za wykonywaną usługę,

2. określenie warunków wykonywania czynności,

3. określenie odpowiedzialności zleceniodawcy wobec osób trzecich.

Decydującym w praktyce jest warunek określający odpowiedzialność względem osób trzecich. Jeżeli bowiem odpowiedzialność za czynności zleceniobiorcy będzie ponosił zleceniodawca, wówczas czynności wykonywane...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę