Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE ZAGADNIENIA , INNE INTERPRETACJE I ORZECZENIA

9 września 2011

W postępowaniach administracyjnych sobota jest dniem ustawowo wolnym od pracy

227

Sobota jest dniem równorzędnym z dniem ustawowo wolnym od pracy w rozumieniu art. 57 § 4 kodeksu postępowania administracyjnego. Jeśli w postępowaniu administracyjnym koniec terminu obliczonego z uwzględnieniem art. 57 § 1- 3 k.p.a. przypada w sobotę, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.

Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale siedmiu sędziów z 15 czerwca 2011 roku o sygnaturze I OPS 1/11.

Zapytanie Rzecznika Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Naczelnego Sądu Administracyjnego o wyjaśnienie: Czy sobota jest dniem równorzędnym z dniem ust...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź