Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW

28 września 2012

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru na potrzeby osobiste

159

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i jestem podatnikiem VAT zarejestrowanym dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. W październiku zamierzam kupić w Niemczech sprzęt grający, posługując się numerem VAT-UE, żeby uniknąć obciążenia niemieckim VAT. Sprzęt nie będzie jednak służył prowadzonej działalności, ale będzie go używał mój syn. Jak powinienem rozliczyć takie nabycie?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art.9 ust.1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU), przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz, pod warunkiem, że nabywcą towarów jest podatnik, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika.

Ponieważ z treści pytania wiadomo, że zakupiony sprzęt nie będzie służył prowadzonej działalności, to nie powinien Pan w takiej sytuacji dokonywać zakupów na rzecz firmy, tylko dokonać zakupu sprzętu jako osoba fizyczna z niemieckim podatkiem od wartości dodanej (MWST). Takie podejście jest najbardziej poprawne i najbardziej korzystne, co wykażemy w dalszej części.

Jeżeli mimo to, dokona Pan zakupu na firmę, podając dostawcy swój numerem VAT-UE, wówczas ten potraktuje daną transakcję jako WDT i wystawi fakturę z 0% stawką podatku od wartości dodanej. Wówczas powinien Pan rozpoznać u siebie transakcję WNT i rozlic...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę