Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW

2 stycznia 2012

Wewnątrzwspólnotowe nabycie ubranek niemowlęcych a zmiana stawek VAT

165

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej kupuję ubranka niemowlęce od firmy z Wielkiej Brytanii. Do towarów tych od 1 stycznia 2012 roku będzie miała zastosowanie stawka VAT 23%, do końca 2011 roku stosuję stawkę 8%. Dostawca najczęściej wystawia fakturę kilka dni po dostawie towaru. Jaką stawkę powinienem zastosować wobec ubranek, które otrzymam w grudniu 2011 roku, w przypadku gdy dostawca wystawi fakturę w styczniu 2012?

 

ODPOWIEDŹ

Nowelą z dnia 18 marca 2011 roku dokonano zmiany polegającej na zniesieniu preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 8 % na ubranka i dodatki odzieżowe dla niemowląt i obuwie dziecięce, stanowiącą wykonanie wyroku TSUE z dnia 28 października 2010 r. w sprawie C-49/09 Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, orzekającego o niezgodności z prawem Unii Europejskiej stosowania przez Polskę obniżonej stawki podatku VAT w odniesieniu do dostaw, importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt oraz obuwia dziecięcego. Zmiana polega na wykreśleniu poz. 76 i 77 z załącznika nr 3 do ustawy o VAT, co oznacza, że odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt oraz obuwie dziecięce od 1 stycznia 2012 r. objęte są podstawową stawką podatku VAT w wysokości 23 %.

W przypadku otrzymania towarów w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia przed dniem zmiany stawki podatku, czynność tą należy opodatkować zgodnie z przepisami art.41 ust.14g ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU). W myśl tego przepisu dla transakcji importu towarów oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów wysokość opodatkowania podatkiem określa się według stawek podatku obowiązujących w dniu powstania obowiązku podatkowego.

Zgodnie z przepisami art.20 ust. 5-7, w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatko...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę