Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

31 sierpnia mija termin składania przez rolników wniosków o zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego użytego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2012 roku.

Wnioski należy składać do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta odpowiedniego do miejsca położenia gruntów rolnych. Do wniosków nalezy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie), stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 roku do 31 lipca 2012 roku, w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2012 rok (81,70zł x ilość ha użytków rolnych).

Pieniądze wypłacane będą w terminie 1-31 października 2012 roku gotówką...

To co widzisz, to tylko 30% treści...



Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę