Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

2 września 2012

Wpłaty mieszkańców Gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

186

Wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

  Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 16 lipca 2012 roku nr IPTPP1/443-313/12-4/IG.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawcą jest gmina, która jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina stara się o dofinansowanie realizacji inwestycji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedsięwzięcie będzie polegało na wybudowaniu przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na poszczególnych nieruchomościach na podstawie umów zawartych z właścicielami nieruchomości. Umowa zobowiązuje właściciela nieruchomości do wniesienia opłaty w określonej wysokości tytułem współfinansowania. Wpłaty są obowiązkowe. Wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków jest uzależnione od wniesienia opłat od poszczególnych użytkowników tych oczyszczalni. Gmina nie będzie ponosić kosztów utrzymania i użytkowania oczyszczalni. Całkowite koszty eksploatacji ponosić będą właściciele nieruchomości, na terenie których oczyszczalnie zostaną wybudowane. Korzystający z przydomowej oczyszczalni ścieków będzie zobowiązany do właściwej jej eksploatacji, zgodnie z instrukcją wykonawcy, w tym między innymi do systematycznego usuwania osadów ściekowych. Usługi wynikające z eksploatacji oczyszczalni właściciel nieruchomości zleci za odpłatnością Gminie. Oczyszczalnie będą stanowić własność Gminy, a wnoszone przez mieszkańców opłaty stanowią jedynie częściowy zwrot poniesionych kosztów.

W związku z powyższym, Gmina zwróciła się do Dyrektora Izby Skarbowej z zapytaniem czy wpłaty mieszkańców na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Organ podatkowy na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług stwierdził, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają ch...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę