Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

18 lipca bieżącego roku do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o redukcji niektórych obowiązków dla obywateli i przedsiębiorców. Jest to tak zwana druga ustawa deregulacyjna – pierwsza ustawa w tym zakresie weszła w życie od 1 lipca.

Art. 9 projektu ustawy przewiduje modyfikację art. 14a Ordynacji podatkowej, dotyczącego wydawania przez Ministra Finansów ogólnych interpretacji prawa podatkowego. Przepis ten, w dotychczasowej formie, przewidywał jedynie wydawanie z urzędu ogólnych interpretacji w zakresie stosowania prawa podatkowego. Zgodnie z założeniami projektu o wydanie takiej interpretacji będzie mogła również wystąpić, w przypadku stwierdzenia rozbieżności w zakresie niejednolitego stosowania prawa podatkowego, reprezentatywna organizacja związkowa oraz reprezentatywna organizacja pracodawców, o których mowa w ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej K...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę