Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , PODATNICY I PŁATNICY (art. 15-18)

28 września 2012

Wykonywanie usług w imieniu spółki a działalność gospodarcza

222

Usługi pomiarów wykonywane we własnym imieniu podlegają opodatkowaniu VAT, podczas gdy te same usługi wykonywane w imieniu reprezentowanej spółki nie są opodatkowane.

Wynika to z indywidualnej interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi nr IPTPP2/443-369/12-4/JN z 27 lipca 2012 roku.  

Sytuacja podatnika

Do organu podatkowego zwrócił się podmiot prowadzący działalność gospodarczą jako jednoosobowa firma. Podstawowa działalnością Wnioskodawcy były badania i analizy techniczne - PKD 7120B i doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej - PKD 7414A. Działalność w zakresie badań i pomiarów prowadził na podstawie upoważnienia wydanego przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Upoważnienie to Wnioskodawca otrzymał po ocenie posiadanego wyposażenia własnego laboratorium i osobistych kwalifikacji. Wnioskodawca rozliczał się na zasadach ogólnych i był podatnikiem VAT.

Wnioskodawca zawarł ze spółką...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź