Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU

1 lutego 2013

Wykup samochodu z leasingu w związku z likwidacją działalności

145

Prowadzę działalność gospodarczą i jestem podatnikiem VAT. Dwa lata temu podpisałam umowę leasingu operacyjnego na samochód osobowy. Ostatnio moja działalność nie jest zbyt opłacalna i noszę się z decyzją jej likwidacji. Co mogę zrobić z umową leasingu? Jakie konsekwencje w VAT będzie miał wykup samochodu i dalsza jego sprzedaż? Czy istnieje inne, korzystniejsze rozwiązanie?

ODPOWIEDŹ

Jak wynika z wydawanych przez Ministra Finansów interpretacji podatkowych wykup samochodu z leasingu traktowany jest jak dostawa towaru, która jest odrębną czynnością niezwiązaną z samą umową leasingu (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 9 stycznia 2012 roku nr IBPP1/443-3/12/LSz). Oznacza to, że zgodnie z art.3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym, przy nabyciu takiego samochodu co do zasady przysługuje prawo do odliczenia 60 % kwoty podatku określonego w fakturze nie więcej niż 6.000 zł (i to niezależnie od wysokości wcześniej odliczonego podatku z faktur za poszczególne raty) – pod warunkiem, że samochód będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT).

Jeżeli zamierza Pani zlikwidować działalność, a samochód przed likwidacją wykupić z leasingu i następnie odsprzedać go wówczas, na podstawie art.86 ust.1 ustawy o VAT w powiązaniu z art.3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym, będzie Pani przysługiwało prawo do częściowego odliczenia VAT określonego w fakturze dokumentującej zakup samochodu, natomiast sprzedaż samochodu będzie opodatkowana stawką VAT w wysokości 23%. W takiej sytuacji, rzeczywisty ciężar podatku VAT poniesie nabywca samochodu, a Pani dokona częściowego odliczenia podatku. Odliczenia może Pani dokonać w deklaracji oraz ewidencji zakupów za okres, w którym otrzyma fakturę (lub za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych) – art. 86 ust.10 i 11 ustawy o VAT, sprzedaż natomiast będzie musiała Pani wykazać w ewidencji sprzedaży oraz deklaracji dla podatku VAT w miesiącu jej dokonania (art.19 ust. 1 ustawy o podatku VAT) lub, jeżeli sprzedaż powinna być udokumentowana fakturą, w miesiącu wystawienia faktury, nie później niż w miesiącu, w którym upływa 7. dzień licząc od dnia dostawy (art.19 ust.4 ustawy o VAT).

Opisane powyżej skutki dotyczą sytuacji, gdy sprzedaży dokona Pani przed upływem 6 miesięcy od momentu wykupu samochodu.

Zgodnie z §13 ust.1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług sprzedaż samochodu osobowego, w sytuacji, gdy przy jego nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia VA...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę