Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KONTROLE I POSTĘPOWANIA PODATKOWE

23 lutego 2012

Wyrok uniewinniający a zobowiązania podatkowe

194

Odpowiedź na zapytanie z 13 stycznia 2012 roku (nr 268) do ministra finansów w sprawie ujawnianych przez środki masowego przekazu przypadków wskazujących na nękanie niektórych przedsiębiorców przez organy kontroli skarbowej

Zapytanie:

Szanowny Panie Ministrze!

Kilka dni temu z dużym niepokojem zapoznałem się z treścią programu telewizji Polsat „Państwo w państwie” dotyczącego sprawy postępowań kontrolnych prowadzonych przez dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie w firmach stanowiących własność L. K. oraz w firmach powiązanych z jego osobą.

Pan L. K. jest właścicielem kilku firm branży metalowej zlokalizowanych w Stalowej Woli. Jest też powiązany osobowo z kilkoma innymi. Są to między innymi: Metal System sp. z o.o., Met Bud Lesław Kwitkowski, Met Bud Bis Aneta Kwitkowska, ABL Technic Polska sp. z o.o. oraz Metal Odlew SC Spółka Jawna.

Jak poinformowano w programie, w 2007 r. P. G., były wspólnik L. K., w stosunku do którego prowadzone było postępowanie prokuratorskie oraz kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie, w zeznaniu przyznał się do wystawiania fałszywych faktur na fikcyjne dostawy stali dla stanowiącej własność L. K. spółki Metal System sp. z o.o.

Równolegle wszczęto wobec L. K. postępowanie prokuratorskie. W firmie rozpoczęła się też kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie.

Prokuratura Rejonowa w Sandomierzu oskarżyła L. K. o oszustwa podatkowe oraz o wyprowadzenie ze swojej spółki 2 mln zł.

Prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu całkowicie zdezawuował zarówno zeznania P. G., jak również ustalenia urzędników kontroli skarbowej, oparte, jak wskazuje uzasadnienie wyroku, wyłącznie na domysłach, a nie na dowodach. Również powołani w powyższej sprawie biegli odrzucili ustalenia dokonane przez prokuraturę rejonową oraz inspektorów urzędu kontroli skarbowej.

Urzędników urzędu kontroli skarbowej prawomocny wyrok uniewinniający bynajmniej nie zraził. W prowadzonym odrębnie postępowaniu podatkowym nakazali firmie L. K. zapłatę 2 mln zł podatku VAT. Decyzja ta utrzymana została przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wyrokiem z dnia 13 września 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wyrokiem z dnia 13 września 2011 r. stwierdził między innymi, iż organy kontroli skarbowej w sposób prawidłowy ustaliły stan faktyczny, postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z przepisami, a organy podatkowe nie przekroczyły granicy swobodnej oceny dowodów. Ten sam materiał dowodowy został oceniony zupełnie odwrotnie. Dwa sądy, oba orzekając w imieniu Rzeczypospolitej, orzekły na podstawie takiego samego stanu faktycznego i w oparciu o te same dowody kompletnie odmiennie. Według sądu powszechnego nie przedstawiono żadnego dowodu na dokonanie przez L. K. oszustw podatkowych, a zeznania P. G. są kompletnie niewiarygodne, a wedle sądu administracyjnego postępowanie podatkowe zostało przeprowadzone zgodnie z przepisami, a funkcjonariusze, oceniając materiał dowodowy, nie przekroczyli granic swobodnej oceny dowodów.

To jednak nie koniec, jak podano w programie „Państwo w państwie”, w oparciu o wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego wszczynane są kolejne postępowania karnoskarbowe, stawiane zarzuty, a od wielu miesięcy w firmach stanowiących własność L. K. oraz w firmach z nim powiązanych kapitałowo lub osobowo trwają nieustające kontrole urzędu kontroli skarbowej. Z uzyskanych przeze mnie informacji po emisji programu w telewizji Polsat w firmach stanowiących własność L. K. lub z nim powiązanych pojawiły się nowe kontrole. Jeżeli informacje medialne polegają na prawdzie, to najprawdopodobniej mamy tu do czynienia z nękaniem podatnika przez organy kontroli podatkowej.

Firmy pana K. od wielu miesięcy nie mogą normalnie funkcjonować i są wyłączone z możliwości uzyskania zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami, co uniemożliwia im wzięcie kredytów, korzystanie z leasingu czy korzystanie z funduszy europejskich.

Nie może być tak, że wobec podatnika wydawane są w tej samej sprawie dwa zaprzeczające sobie orzeczenia, w jednym jest on uwalniany od zarzutów, a w drugim jego firma jest obciążana karą finansową. Gdzie tu jest zaufanie obywatela do działalności organów państwa, skoro to państwo jednocześnie stwierdza, że nie popełnił oszustwa podatkowego, a zarazem za to samo zachowanie karze, nakładając obowiązek zwrotu milionów złotych podatku VAT?

Jak firmy pana K. mogą funkcjonować, jeśli od wielu miesięcy nie wychodzą z nich kontrole podatkowe i wszczyna się kolejne postępowania karnoskarbowe? To ostatnie to chyba tylko w celu szykanowania, bo sprawy karnoskarbowe są rozpatrywane przez sądy powszechne, a te nie mogą orzekać w sprawie już rozstrzygniętej uniewinniającym wyrokiem sądu powszechnego.

Jeżeli firmy pana K. upadną, to gdzie znajdą zatrudnienie jego pracownicy? Gdzie jest granica tej swobodnej oceny dowodów przez inspektorów kontroli podatkowej i gdzie kończy się swobodna ocena, a zaczyna się ocena dowolna?

W związku z powyższym proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy ustalenia prawomocnego wyroku sądu okręgowego uniewinniającego pana L. K. były w ogóle brane przez organy kontroli skarbowej pod uwagę przy wydawaniu niekorzystnych dla pana L. K. decyzji administracyjnych i czy w jakiś sposób odniesiono się do ustaleń i dowodów tam wskazanych w uzasadnieniu tychże decyzji?

2. Czy w postępowaniach prowadzonych przez Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie, a dotyczących rzekomo fikcyjnych faktur na dostawy stali do firm pana K., wystawianych przez P. G., wyj...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę