Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KASY REJESTRUJĄCE

9 września 2011

Wystawienie zbiorczej faktury na podstawie kilku paragonów

177

Nasza spółka dokonuje sprzedaży towarów w sklepach. Mamy klientów, którzy codziennie dokonują drobnych zakupów i życzą sobie otrzymania faktury VAT. Czy możemy, na podstawie kilku paragonów, wystawić takim klientom jedną fakturę, dokumentującą sprzedaż dokonaną w danym tygodniu?

ODPOWIEDŹ

Tak, Państwa spółka może wystawić jedną fakturę dokumentującą sprzedaż dokonaną w danym tygodniu na podstawie kilku paragonów.

UZASADNIENIE

Podatnicy podatku od towarów i usług nie mają obowiązku wystawiania faktur osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób są zobowiązani do wystawienia faktury VAT. Wynika to z art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Faktura VAT dokumentująca sprzedaż na podstawie kilku paragonów powinna zawierać elementy z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, tj:

1) imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;

2) numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11;

3) numer kolejny faktury oznaczonej jako „FAKTURA VAT”;

4) dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury;

5) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;

6) miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług;

7) cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);

8) wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (warto...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę