Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW

31 lipca 2012

Zakup dodatkowej gwarancji przy zakupie sprzętu – import usług czy WNT

155

Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej kupiłam komputer od kontrahenta z Niemiec. Dodatkowo wykupiłam przedłużoną gwarancję. Dostałam dwie odrębne faktury: jedną za komputer, drugą za gwarancję. Czy otrzymana gwarancja powiększa wartość WNT czy stanowi import usług?

ODPOWIEDŹ

Dodatkowy zakup przedłużonej gwarancji przy zakupie komputera od kontrahenta z Niemiec zwiększa podstawę opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

UZASADNIENIE

Podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na podstawie art. 31 ust.1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług jest kwota, jaką nabywający jest obowiązany zapłacić. Obejmuje ona:

1) podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze związane z nabyciem towarów, z wyjątkiem podatku;

2) wydatki dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu oraz ubezpieczenia, pobierane przez dostawcę od podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Z przepisu tego wynika, iż na potrzeby opodatkowania VAT, dla określenia podstawy opodatkowania istotna jest kwota jaką nabywający obowiązany jest zapłacić dostawcy towaru.

Gwarancja jest zobowiązaniem sprzedawcy do usunięcia wad fizycznych sprzedanej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli te wady ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji. Zwyczajowo gwarancja zawiera się w cenie nabytego towaru. W przedstawionym w pytaniu przypadku jednak jest inaczej - sprzedawca odrębnie zafakturował należność za komputer oraz należność za gwarancję. Można się domyślać, że...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę